EN

OTD BERGEN 2024

Om OTD BERGEN

Energi, Teknologi og Bærekraft

OTD BERGEN ble etablert i 1999 av og for leverandører i offshoreindustrien. Messen har siden utviklet seg til å bli det ledende møtestedet for norske selskaper innen olje, energi og offshoreindustrien.

OTD BERGEN har som mål å være et verktøy for norske leverandører. Vi vil legge til rette for nettverksbygging mellom selskaper, koble kjøpere og leverandører, etablere samarbeid og utvide personlige nettverk. Undersøkelser viser at OTD BERGEN er en av de ledende messene når det gjelder inngåtte kontrakter og relevante besøk.

Forretningsmuligheter

De kommende årene vil være gode for norske leverandører til offshoreindustrien, med store utviklingsprosjekter og høy aktivitet. Rundt 80% av verdens industrielle energi kommer i dag fra fossile energikilder. Samtidig er det betydelige politiske initiativer for å erstatte fossile energikilder med bærekraftige, fornybare og grønne løsninger. Teknologi og innovasjon vil spille en sentral rolle i overgangen. Eksisterende og ny teknologi vil få nye bruksområder, og innovasjonen vil drives av private aktører som ser nye markedsmuligheter.

Forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft er temaene for OTD BERGEN 2023 i Stavanger.

Den nye energibransjen

I den nye energibransjen vil petroleum over tid bli erstattet med fornybare energikilder. I denne overgangen vil petroleum spille en viktig rolle når det gjelder energisikkerhet. Energibransjen vil stille nye krav til aktørene, og selskaper drevet av innovasjon og teknologi vil være vinnerne. Transformasjonen vil kreve betydelig fokus på innovasjon og teknologi, et fokus som i hovedsak vil komme fra leverandører og private aktører.

Tradisjonelle energiselskaper må fornye seg og bryte ut av gamle forretningsmodeller. De som ikke klarer å fornye seg, vil bli erstattet av nye aktører. Energiselskapene må bruke sin kapital, kunnskap og leverandørnettverk for å drive innovasjon og utvikle fornybare energiløsninger.

Bærekraft, avkarbonisering, karbonfangst, energieffektivitet og lavere utslipp vil være blant mange nye forretningsmuligheter.

Bli med på OTD Bergen!

Reserver din standplass i dag!