EN

OTD BERGEN 2024

Hvorfor delta på OTD Bergen?

Å stille ut på OTD Bergen er en strategisk beslutning med mange potensielle fordeler for selskapet ditt, spesielt hvis du er involvert i offshore energisektoren. Her er noen grunner til hvorfor du bør vurdere å stille ut på denne messen:

I sum kan deltakelse på OTDBergen hjelpe deg med å styrke din posisjon i offshore energisektoren, utvide ditt nettverk, oppdage nye forretningsmuligheter og


holde deg oppdatert på de nyeste trender og teknologier. Det kan være en verdifull investering for selskapet ditt på vei mot suksess innen offshore energisektoren.

Bergen som offshore- og energi by

Bergen er anerkjent som en viktig oljeby av flere grunner, særlig på grunn av sin sentrale rolle i den norske olje- og gassindustrien:

Kompetansesenter: Vestland har utviklet seg til å bli et viktig kompetansesenter for energisektoren. Regionen er vert for flere teknologiselskaper, ingeniørfirmaer og forskningsinstitusjoner som jobber med avansert teknologi og løsninger for både fornybar energi og olje- og gassindustrien.

Maritim næring: Vestland har en sterk maritim næring som støtter energiindustrien. Dette inkluderer rederier og maritime tjenesteleverandører som er involvert i transporten av olje og gass, samt utvikling av avansert teknologi for offshoreoperasjoner.

Nærhet til oljefeltene: Bergen ligger i umiddelbar nærhet til noenav Norges mest produktive oljefelt på norsk kontinentalsokkel, inkludert Troll-feltet og Oseberg-feltet. Dette har gjort Bergen til et naturlig knutepunkt for operasjoner, logistikk og forsyningskjeder knyttet til offshore olje- og gassaktiviteter.

Logistisk sentral: Byen har en av de største og mest moderne havnene i Norge, noe somgjør den til et viktig logistisk senter for offshoreindustrien. Olje- og gassforsyninger, utstyr og personell kan enkelt transporteres til og fra offshoreinstallasjonene via Bergen havn.

Teknologisk kompetanse: Bergen har et betydelig klyngemiljø for teknologi og ingeniørvirksomhet innenfor olje- og gasssektoren. Byen huser flere selskaper som spesialiserer seg på undervannsteknologi, subsea-løsninger, automasjon, og mer. Denne teknologiske kompetansen er avgjørende for utviklingen og effektiviteten av offshoreoperasjoner.

Forskningsinstitusjoner: Bergen har flere anerkjente universiteter og forskningsinstitusjoner som samarbeider med olje- og gassindustrien for å drive forskning og utvikling av nye teknologier og metoder innen sektoren.

Maritim ekspertise: Bergen har lange tradisjoner som en maritim by, og denne ekspertisen har blitt overført til olje- og gasssektoren. Byen er kjent for sin kompetanse innen skipsdesign, maritim sikkerhet og transport av olje og gass til verdensmarkeder.

Internasjonalt samarbeid: Bergen har et sterkt internasjonalt nettverk og samarbeider tett med andre oljesentra rundt om i verden. Dette bidrar til å fremme kunnskapsutveksling og forretningsmuligheter innen olje- og gassindustrien.

Olje- og gassserviceindustri: Byen har en blomstrende serviceindustri som betjener olje- og gasssektoren. Dette inkluderer alt fra engineering og rådgivning til vedlikehold og reparasjon av utstyr, og det gir betydelig økonomisk aktivitet til regionen.

I sum har Bergen et solid grunnlag av ressurser, infrastruktur og ekspertise som gjør det til en viktig oljeby i Norge og internasjonalt. Byen spiller en nøkkelrolle i å støtte og fremme utviklingen av olje- og gassindustrien på norsk kontinentalsokkel og bidrar til landets posisjon som en betydelig energiprodusent.