EN

OTD BERGEN 2024

Energiindustriens viktigste møteplass

18. – 19. oktober 2023, Stavanger – Norge

OTD Energy er stedet der kontrakter inngås og nye nettverk etableres. På OTD treffer du både eksisterende og potensielle kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter.

Modal Title

I would like to know more about opportunities to:​
Contact Details:​

Start video

Video: Celebrating the energy suppliers

Bli en del av OTD Energy - nettverket!

500 utstillere og 15,000 besøkende

Dette skjer på OTD Energy

Det vil være en rekke arrangementer og nettverksaktiviteter for utstillerne under OTD Energy. Her er oversikten

Modal Title

I would like to know more about opportunities to:​
Contact Details:​

Leadsgeneratoren OTD Energy

Derfor bør din bedrift ha stand:

En undersøkelse etter fjorårets OTD Energy viste at deltakere som hadde stand i snitt oppga at de dro fra messen med fire ganger så mange lovende leads som deltakere uten stand. 40 prosent av de besøkende kommer fra operatør- eller kontraktørselskaper.

Energy Stage og OTD Knowledge

I 2023 satser OTD Energy tungt på det faglige programmet under messedagene. Det er etablert en scene med plass til 200 tilhørere i hall C. Her vil det gjennomføres to konferanser: OTD Energy Conference som fokuserer på forretningsmuligheter og temaer som berører petroleumsbransjen. Konferansen gjennomføres på dag 1 og avsluttes med OTD Energy Young debatten «The Decarbonisation Challenge».
På dag 2 gjennomføres OTD Ocean Wind Conference på Energy Stage. Her møter du toppledere fra aktører som ønsker å ta en ledende posisjon i den fremvoksende havvindindustrien. Kontakt oss for mer informasjon om OTD Energy Conference, OTD Ocean Wind Conference, OTD Knowledge og OTD Energy Young.

Siri Espedal Kindem - Head of Equinor Renewables Norway

Wind electrification of oil and gas - Barents Sea Goliat wind project
Per Lund, CEO Odfjell Ocean Wind

Norsea - ParkWind - CIP / Windworks Jelsa
John E. Stangeland, CEO NorSea

30GW in Norway - where and when?
Harald Dirdal, Norseman Wind

Offshore Wind - the European market
Jon Dugstad, Director Wind NORWEP

Competitive advantages with a strong competence base in offshore wind
Frank Emil Moen, CEO Energy Innovation

Hva sier utstillerne om OTD Energy?

OTD Energy er en nettverksarena, men det er utstillerne som utgjør nettverket. Hør hva utstillerne sier om oss.

Frode Iversen

Sales manager i Siemens Energy

Vi er til stede på OTD for å komme i kontakt med de menneskene som driver teknologien hos operatørselskaper, EPCI og utstyrsleverandører. Tidlig involvering, tett samarbeid og utprøvd teknologi er suksessfaktorer for vellykkede prosjekter. Vi er helt avhengig av å spille hverandre gode for ytterligere akselerere det grønne skiftet.

Erik Sæstad

Administrerende direktør i Oceaneering Norge

OTD Energy er en viktig møteplass og arena for å se hva industrien har av trender, men også for å få frem bredden av produkter og tjenester vi leverer og formidle budskapene våre mot nye og eksisterende kunder og partnere.

André Knutsen

Business Development i Elcor

OTD Energy er en arena som gir oss muligheten til å treffe vårt nettverk samt å utvide dette. Rammene rundt OTD Energy er satt på en måte hvor man kan være nede på jorden selv om det er en profesjonalitet og verdiskapning over messen.

Siver Stendahl

Business director Norway i Air Liquide Offshore

OTD Energy i Stavanger vil bli bransjens viktigste møteplass i 2023. For oss er tilstedeværelse viktig på flere måter. Strategisk for å treffe eksisterende kunder og potensielt nye kunder. Men OTD Energy er også en viktig sosial plattform for oss i Air Liquide, hvor vi møter mennesker og utvider nettverket, og får impulser og blir faglig oppdatert på det som skjer i energibransjen.
Modal Title

I would like to know more about opportunities to:​
Contact Details:​

Fokus på unge ansatte og studenter

Det er satt av et eget område og scene for unge ansatte og studenter på OTD Energy. Kontakt oss om du ønsker å delta eller sponse OTD Energy Young.

Energyshow

Energyshow samler nærmere 2000 deltakere til underholdning, mat og drikke på DNBArena. Utstillere er invitert og har muligheten til å invitere kunder og samarbeidspartnere til eget bord på arrangementet. 

Møt sponsorene våre på OTD Energy

Blir med på OTD Energy og ta del i nettverket med sponsorene våre og 400 andre selskaper fra industrien!

Hvordan kan du delta på OTD Energy? Kontakt oss så finner vi en løsning!

Odd Eide Knudsen

Salgsdirektør

Odd Eide Knudsen

Henrik Svanæs

Salgssjef

Alexandra Makrygiannis

Prosjektdirektør