EN

OTD BERGEN 2024

ACAPO

Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor.

Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og ble Acapo AS i 2006. Avdelingen i Trondheim ble åpnet i 2006.

I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS fusjonert inn i Acapo AS.

Første januar 2019 fusjonerte vi inn Fluges patent as, og fikk dermed også et kontor i Fredrikstad.

I dag er vi derfor, som et av landets ledende rådgivningskontor innen IP, godt representert i 4 norske byer.