EN

OTD BERGEN 2024

ATPI

ATPI Energy Travel

ATPI Marine & Energy, global leverandør av reisetjenester til shipping-, offshore-, og energisektor.

Vår ekspertise og kjennskap til bransjenes behov er grunnen til at selskap gir oss ansvaret for å håndtere sine Mission Critical™ reisebehov. Konsulenter opererer 24/7 fra mer enn 100 kontor i hele verden og har spisskompetanse i håndtering av crew-, forretningsreiser, og gruppereiser. I Norge har vi ca. 100 ansatte. ATPI Marine & Energy tilbyr kosteffektive, fleksible og sikkerhetsfokuserte tjenester.

 

ATPI Marine & Energy is the leading global provider of specialist travel management to the shipping, offshore and energy industries.

Our extensive knowledge and expertise is the reason why companies rely on us for their Mission Critical™ Travel. With consultants operating 24/7 in over 100 key locations, ATPI Marine & Energy consistently delivers a cost-effective, flexible and safety-focused service.