EN

OTD BERGEN 2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den første norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.