EN

OTD BERGEN 2024

Northcom

Northcom

Northcom er en totalleverandør for kritisk kommunikasjon.

Fra starten innen analog radiokommunikasjon, har vi utviklet oss til å bygge komplekse digitale kommunikasjonsløsninger innen DMR, Tetraterminaler, basestasjoner og integrerte løsninger. Utover dette er vi i dag en betydelig aktør innen trådløs kommunikasjon gjennom 4G/5G og mobile rutere. Vi vet at dette er løsninger som markedet krever i dagens hverdag. Vi har en sterk produktportefølje, men det viktigste vi kan tilby deg er vår kompetanse. Vi er innovative og nysgjerrige, og dette gir trygghet i hverdagen til våre kunder.

Vårt mål er å levere løsninger til våre kunder som fungerer så sømløst at kommunikasjon ikke skal være noe de trenger å tenke på. Det skal bare fungere. Vi er alltid interessert i nye interessante samarbeid, og vil være et bindeledd mellom aktører i bransjen.