EN

OTD BERGEN 2024

OTTO OLSEN

Otto Olsen er en totalleverandør til offshore og maritim industri i Norge og verden for øvrig. Vi besitter stor kompetanse og er blant mange en foretrukket sparringspartner og leverandør.

I denne bransjen er det strenge krav til sikkerhet, kvalitet, service og serviceintervaller – noe som krever tett oppfølging. Samtidig er det nødvendig med et stort lager av kvalitetsprodukter, god teknisk rådgivning og raske svar. Dette tilbyr Otto Olsen.

Otto Olsen samarbeider med alle store klasseselskap som DNV-GL, Burerau Veritas, ABS med flere. Der det kreves, følger vi NORSOK-standarder i tett samarbeid med kunder og leverandører.